Shtyp
pdf

Kabineti me pajisje kompjuterike


Në “Kolegji Evropian Dukagjini” qasja në mësim është multimediale dhe zhvillohet me anë të punës së përditshme në kompjuterët personalë në Qendrat e pajisur bashkëkohore kompjuterike, në të cilën studentëve u është mundësuar qasja tërëditore në Internet.Në institucion janë momentalisht aktiv 105 kompjuterë me pajisje përcjellëse. Secili i punësuar (përpos pastruesve) poashtu e ka në disponim kompjuterin dhe pajisjet e tjera të nevojshme për përgatitje të mësimit dhe realizim të orës mësimore (1 kompjuterë/punësuar, me internet Wireless) të ndërlidhur në- rrjetin kabllor dhe ofrohet Internet Wireless në tërë hapësirën e institucionit.

E tërë hapësira e institucionit është e mbuluar me rrjet pa tela, kështu që
personeli dhe studentët mund të qasen në Internet edhe nga korridoret, byfeja apo oborri i institucionit.Kabineti me pajisje kompjuterike