Rektorati

Rektor i Kolegjit Dukagjini në Pejë

IMG_0167

Prof.Dr. Esad Dauti

Rektor

[email protected]