Rektorati

Rektor i Kolegjit Dukagjini në Pejë

Dr.Sc. Hasan Metin

Rektor

[email protected]

CV shqip:CV shqip

CV English : hasan Metin CV