Rektorati

Rektor i Kolegjit Dukagjini në Pejë

IMG_0167

Prof.Dr.Esad.Dauti

Rektor

[email protected]