Pune Praktike

Praktikant / e

AMIK

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është  15 Gusht 2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://kosovajob.com/jobs?id=2616


Praktikant – Asistent i Operimeve

TEB – Bankë

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është  31.07.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/praktikant-asistent-i-operimeve/ 

 


 

Praktikant – Ndihmës Analist i Portfolios së Korporatave

TEB – Bankë

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është  31.07.2019.

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/8/