Pune Praktike

Democracy Plus

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 19.07.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/pune-praktike-5-2/


Praktikant/e me pagese

Nëpunësi mbikëqyrës: Kryesuesi i Sekretariatit të OSHP-së

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Numri i Praktikanteve: 3 praktikant/e

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 12.07.2019.

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/praktikant-e-me-pagese/


Praktikant/e në Shitje

IPKO

Qyteti: Deçan

Afati i fundit për aplikim është 14.07.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30150