Media dhe Komunikim – UBT

  • Departamenti: Media e Komunikimit
  • Emërtimi i programit të studimit: MA Media dhe Komunikim
  • NQF Niveli i Kualifikimit: NQF Niveli 7
  • Grada e fituar: Master i Media dhe Komunikimit
  • Lloji i studimit: Kohë e plotë
  • Numri i studentëve: 50
  • Kohëzgjatja minimale e studimit: 2 vjet