Juridik – UBT

Ky program interdisiplinar vjen në shprehje ndaj rritjes së kërkesës dhe nevojës në Kosovëdhe ekonomisë rajonale për profesionistët të së drejtës njohës të mirë të ligjit dhe të biznesit me një njohuri solide të së drejtës ndërkombëtare të biznesit dhe përvojës ndërkombëtare të menaxhimit.

Të diplomuarit do të jenë një grup mbresëlënëse me aftësi dhe njohuri të  rëndësi shme të cilët drejtpërdrejtë ju hynë në  punë në kompani, zyre të juridikaturës, dhe organizatat e tjera të ndryshme. Ata i përkasin një grupi ende të vogël të profesionistëve të cilët janë të trajnuar në mënyrë sistematike për të marrë një qasje ndërdisiplinore për çështje ligjoredhe të menaxhimit.