Juridik – UBT

Misioni
Misioni i Programit Juridik në Kolegjin UBT është të ndërtoj studentë nëpërmjet edukimit ligjor që në të ardhën të jenë të gatshëm të kontribojnë në zhvillimin e një shoqërie juridike. Programi Juridik në Kolegjin UBT ofron mundësin e studimeve ligjore me një ambient të përshtatshëm universitar në mënyrë që studentët të arrijnë qëllimet e veta dhe të cilët dë të mundësojnë kontributë me peshë për regjionin dhe shoqërinë e gjërë.  Fakulteti Juridik ka një staf të mirë kualifikuar dhe me një eskperincë të deshmuar të cilat u ofrojn mundësi atyre të ligjerojnë në përputhje me ekspertizen e tyre dhe eksperiencën profesionale.

“Fakulteti Juridik pranë Kolegjit UBT ka kombinuar përvojat nga shkollat juridike inovative nga e gjithë bota. Program i studimit të së drejtës është i fokusuar dhe akredituar bazuar në standardet kualitative ndërkombëtare.  Gradat akademike janë të njohura ndërkombëtarisht nëpërmjet partneriteteve të ndryshme me Universitetet dhe  institucionet respektive nga Bashkimi Evropian dhe SHBA”

 

Juridik