Infermieri – UBT

Detaje rreth programit

  • Programi zgjat 3 vjet
  • Kombinuar ndermjet pjeses teorike ne institucion dhe pjeses praktike ne Qendren Klinike Universitarre
  • Programi ofrohet ne bashkepunim me Qendren Klinike Universitare
  • Diplome e dyfishte Kolegjit UBT dhe University of Somelweiss (Hungary)
  • Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohje ne Evropë
  • Mundesi transferi dhe studimi jahte vendit permes programit te shkembimit Erasmus Mundus te BE
  • Profesioni me i kërkuar në Kosovë dhe Evropë
  • Bursa dhe zbritje për studentët më të mirë dhe rastet e vecanta

STRUKTURA E KURRIKULES