Orari i Provimeve

Prill 2019

Viti i parë

Viti i dytë

Viti i tretë

SHKIT3

Viti i parë

BFK1

Viti i dytë

BFK2

Viti i tretë

BFK3

Viti i pare

MI1

Viti i dyte

MI2

Viti i tretë

MI3

Viti i parë

J1

Viti i dytë

J2

Viti i tretë

J3

Viti i katërt

J4

Viti i parë

ADM1

Viti i dytë

ADM2