Orari i Provimeve

Viti i parë

Viti i dytë

Viti i tretë

SHKI3

Viti i parë

BFK1

Viti i dytë

BFK2

Viti i tretë

BFK-3

Viti i pare

MI1-1

Viti i dyte

MI2

Viti i tretë

MI3

Viti i parë

J1-1

Viti i dytë

J2

Viti i tretë

J3

Viti i katërt

J4

Viti i parë

ADM

Viti i dytë

A2