Orari i Provimeve

Nëntor 2019

Viti i parë

Viti i dytë

Viti i tretë

SHKI3

Viti i parë

BFK1

Viti i dytë

BFK2

Viti i tretë

BFK3

Viti i pare

MI1

Viti i dyte

MI2

Viti i tretë

MI3

Viti i parë

JUR1

Viti i dytë

JUR2

Viti i tretë

JUR3

Viti i katërt

JUR4

Viti i parë

ADM1

Viti i dytë

ADM2