MUNDËSI PUNËSIMI

Pozitat: Sekretar/e i/e Ndërmarrjes (1), Zyrtar/e Kryesor Financiar dhe të Thesarit (1), Zyrtar/e i/e Auditimit të Brendshëm (1)

Komuna e Pejes, Ndërmarrja Publike Lokale, “Stacioni i Autobusave” në Pejë

Qyteti: Pejë

Afati i fundit për aplikim është  17.09.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm: 

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30572


 

 

Pozita: Zyrtar i Lartë për Jurisprudencë, Ndërmjetësim dhe Administrator Falimentues – 1 (një) vend pune

Ministria e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është  04.09.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm: 

http://punaime.org/job/vende-te-lira-te-punes-4-2/


 

 

Pozita: Zyrtar për Drejtësi Tranzicionale – 2 (dy) vende pune

Ministria e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është  04.09.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm: 

http://punaime.org/job/vende-te-lira-te-punes-4-2/


  

Pozita:  Zyrtar për para të gatshme – 1 (një) vend pune

Ministria e Drejtësisë

Qyteti: Prizren

Afati i fundit për aplikim është  04.09.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm: 

http://punaime.org/job/vende-te-lira-te-punes-4-2/


 

 

Pozita: Analist Kreditor

BiCredit 

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është  31.08.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm: 

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30576


 

 Pozita: Zyrtar Ligjor

Ministria e Financave

Qyteti: Pejë

Afati i fundit për aplikim është 14.08.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/zyrtar-ligjor-4/


 

 

Tjera:

Oferta Suksesi

Kastori

Busulla

Kosova Job

Telegrafi

Portal Pune

Gjirafa

Oferta Pune

Njoftime.com