MUNDËSI PUNËSIMI

Pozita: Asistente Administrative

Bau Academy

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 05.08.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30331

 


Pozita: Asistente Administrative – 2 pozita

APIS sh.p.k.

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 02.08.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30308

 


Pozita: Kontabilitst/e – 2 pozita

APIS sh.p.k.

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 02.08.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30308

 


 

Pozita: Zyrtar/e Ligjorë/e – 1 pozitë

APIS sh.p.k.

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 02.08.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30308

 


Pozita: Kontabilist/e 1 vend

DACI Metal Construction

Qyteti: Fushë Kosovë

Afati i fundit për aplikim është 05.08.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30253

 


Pozita: Micro Sales Representative

Raiffeisen Bank Kosovo

Qyteti: Pejë

Afati i fundit për aplikim është 06.08. 2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/micro-sales-representative-2/


 Pozita: Zyrtar Ligjor

Ministria e Financave

Qyteti: Pejë

Afati i fundit për aplikim është 14.08.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/zyrtar-ligjor-4/


Pozita: Zyrtar/e i Njësisë së Lizingut

Banka Ekonomike

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 31.07.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30301

 


Pozita: Asistent Specialist

Banka Kombëtare Tregtare

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 07.08.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30285

 

 


Pozita: ZYRTAR/E PËR SHËRBIME ME KLIENTË (arkatar/e)

FINCA Kosovo

Qyteti: Ferizaj | Gjakovë

Afati i fundit për aplikim është 29.07.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30270

 

 


 

Pozita: Kontabilist/e

INSTITUCIONI PARASHKOLLOR MILINGONAT

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 29.07.2019.

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30226

 

 


Pozita: Zyrtar/e për verifikimin e diplomave në Divizionin për njohje/ barasvlerë dhe informim akademik (2 pozita)

Ministria e Arsimit,e Shkencës dhe e Teknologjisë

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 29.07.2019.

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/zyrtar-e-per-verifikimin-e-diplomave-2/

 

 


Pozita: Zyrtar i lartë për Teknologji Informative

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 29.07.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30199

 


Pozita: Zyrtar për licencim

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 29.07.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30198

 


Pozita: Zyrtar për investime strategjike

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 29.07.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30197


 

Pozita: Ekonomist për Analiza Makroekonomike

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 23.07.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://portalpune.com/vacancy.php?Job=30148

 

 


Pozita: Jurist/e 1 (një) Pozitë

2A GROUP” SH.P.K

Qyteti: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 28.07.2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://puna.telegrafi.com/?puna=1005751

 


 

Tjera:

Oferta Suksesi

Kastori

Busulla

Kosova Job

Telegrafi

Portal Pune

Gjirafa

Oferta Pune

Njoftime.com