Ligjëruesit

Stafi Akademik i Kolegjit Dukagjini

Shkenca Kompjuterike TI

Menaxhmet dhe Informatikë

Personeli akademik i rregullt (FT)
  Mësimdhënësi Titulli akademik
1. Prof. Dr. sc. Hamit Aliu Profesor
2. Prof. Dr.sc. Mefail Tahiri Profesor Asistent
3. Prof. Dr. sc. Faruk Omeri Profesor Asistent
5. Prof. Dr. sc. Alba Dumi Profesor i Asocuar
6. Prof. Dr.sc. Pjetër Ndreca Profesor Asistent
7. Prof. Dr. sc. Ariet Malaj Profesor Asistent
8. Prof. Dr.sc. Faruk Belegu Profesor i Asocuar
9. Prof. Dr. sc. Ejup Rrustemi Profesor Asistent
10. Prof. Dr. sc. Rezak Jakupi Profesor Asistent
11. Prof. Dr. sc. Asllan Krasniqi Profesor Asistent
11. Lect. Dr. C. Arta Mulliqi Ligjërues
13. Lect. Dr. C. Arta Selmanmusa Ligjërues
14. Lect. Dr. C. Gonxhe Beqiri Ligjërues
16. Prof. Dr. sc. Samir Lleshi Ligjërues
17. Lect. Dr. C. Mervete Shala Ligjërues
18. Lect. Dr. C. Xhenet Syka Ligjërues
19. Lect. Dr. C. Kastriot Blakaj Ligjërues
20. Lect. Mr.sc. Fatmir Gashi Ligjërues
21. Lect. Msc. Adem Tolaj, prof.mat. Ligjërues
22. Msc. Lavdim Beqiri Asistent
23. MA. Agon Buçuku Asistent
24. Prof. Ramadan Berisha Lektor

 

  Personeli akademik i angazhuar (PT)
  Mësimdhënësi Titulli akademik
25. Prof. Dr.sc. Elez Osmani  Profesor i Asocuar
26. Prof. Dr.sc. Fatos Ukaj Profesor i Asocuar
27. Prof. Dr.sc. Muhamet Sadiku Profesor i Asocuar
28. Prof. Dr. sc. Armand Krasniqi Profesor i Asocuar
29. Dr.sc. Ibish Mazreku  Profesor  Asistent
30. Dr.sc. Besnik Krasniqi Profesor Asistent
31. Dr.sc. Vehbi Myftari Profesor Asistent
32. Dr.sc. Durim Hoxha Ligjërues
33. Dr.sc. Driton Sylqa Ligjërues

Banka, Financa dhe Kontabilitet

Personeli akademik i rregullt (FT)
  Mësimdhënësi Titulli akademik
1. Prof. Dr. sc. Hamit Aliu Profesor
2. Prof. Dr.sc. Mefail Tahiri Profesor Asistent
3. Prof. Dr. sc. Faruk Omeri Profesor Asistent
5. Prof. Dr. sc. Alba Dumi Profesor i Asocuar
6. Prof. Dr.sc. Pjetër Ndreca Profesor Asistent
7. Prof. Dr. sc. Ariet Malaj Profesor Asistent
8. Prof. Dr.sc. Faruk Belegu Profesor i Asocuar
9. Prof. Dr. sc. Ejup Rrustemi Profesor Asistent
10. Prof. Dr. sc. Rezak Jakupi Profesor Asistent
11. Prof. Dr. sc. Asllan Krasniqi Profesor Asistent
11. Lect. Dr. C. Arta Mulliqi Ligjërues
13. Lect. Dr. C. Arta Selmanmusa Ligjërues
14. Lect. Dr. C. Gonxhe Beqiri Ligjërues
16. Lect. Dr. C. Samir Lleshi Ligjërues
17. Lect. Dr. C. Mervete Shala Ligjërues
18. Lect. Dr. C. Xhenet Syka Ligjërues
19. Lect. Dr. C. Kastriot Blakaj Ligjërues
20. Lect. Mr.sc. Fatmir Gashi Ligjërues
21. Lect. Msc. Adem Tolaj, prof.mat. Ligjërues
22. Msc. Lavdim Beqiri Asistent
23. MA. Agon Buçuku Asistent
24. Prof. Ramadan Berisha Lektor

 

  Personeli akademik i angazhuar (PT)
  Mësimdhënësi Titulli akademik
25. Prof. Dr.sc. Elez Osmani  Profesor i Asocuar
26. Prof. Dr.sc. Fatos Ukaj Profesor i Asocuar
27. Prof. Dr.sc. Muhamet Sadiku Profesor i Asocuar
28. Prof. Dr. sc. Armand Krasniqi Profesor i Asocuar
29. Dr.sc. Ibish Mazreku Profesor  Asistent
30. Dr.sc. Besnik Krasniqi Profesor Asistent
31. Dr.sc. Vehbi Myftari Profesor Asistent
32. Dr.sc. Durim Hoxha Ligjërues
33. Dr.sc. Driton Sylqa Ligjërues

Juridik

 

                  Stafi Akademik i  rregullt

  Mësimdhënësit

 

Titulli akademik
1. Prof. Dr. sc. Agim Shaqiri Profesor inordinar
2. Prof.as.Dr.sc. Mitasin Beqiri Profesor Asistent
3. Prof. Dr. sc .  Rezak Jakupi Profesor Asistent
5. Prof. Dr. sc. Ejup Rrustemi Profesor Asistent
6. Lect. Dr.C. Mentor Kaci Ligjerues
7. Lect. Dr.C. Mervete Shala Ligjeruese
8. Lect. Dr.C.Egzone Osmanaj Ligjeruese
9. Lect. Dr.C. Samir Lleshi Ligjerues
10. MA. Agon Buçuku Asistent
11. Prof. Ramadan Berisha Lector
 

                 Stafi Akademik i angazhuar

11 Mësimdhënësit Titulli Akademik
12 Dr.sc. Armand Krasniqi Profesor i asociuar
13 Dr.sc. Asllan Krasniqi Profesor Asistent
14 Prof.asoc. Dr.sc. Elez Osmani Profesor i asociuar
15 Dr.sc. Vehbi Myftari Profesor Asistent
16 Prof.as.dr.sc. Muje Ukaj Profesor Asistent
17 Prof. Dr.sc. Agim Kurmehaj Profesor Asistent
18 Ligj . Dr.C.  Elmi Kelmendi Ligjerues
19 Ligj. Dr.C. Xhavit Shala Ligjerues
20 Ligj. Dr.C. Haki Kabashi Ligjerues
21 Ligj.  Msc. Fatmir Baloku Ligjerues