Orari i Ligjeratave

BACHELOR

Shkarkoni Orarin e Ligjeratave Sipas Drejtimeve

management-word-management-word-cloud-672x372
Master -Menaxhmet dhe Ndërmarresi
February 25, 2017 9:00 am
Kolegji Dukagjini
employment economic sector1
Menaxhmet dhe Informatikë
February 16, 2017 10:00 am
Kolegji Dukagjini
lavoro-presso-la-banca-centrale-europea-graduate-programme-2016-768x510
Banka,Financa dhe Kontabilitet
February 16, 2017 9:00 am
Kolegji Dukagjini
creare-site-juridic-14175252650917
Juridik
February 16, 2017 7:00 pm
Kolegji Dukagjini
technology-wallpapers-hd-20141
SHKENCA KOMPJUTERIKE TI
February 16, 2017 11:00 am
Kolegji Dukagjini