Orari i Ligjeratave

BACHELOR

Shkarkoni Orarin e Ligjeratave Sipas Drejtimeve

Administrim Publik & Administrim Biznesi
October 14, 2019 1:00 pm
Kolegji Dukagjini
Banka, Financa dhe Kontabilitet
October 14, 2019 01:00 pm
Kolegji Dukagjini
Juridik
October 8, 2018 7:00 pm
Kolegji Dukagjini
SHKENCA KOMPJUTERIKE DHE TI
October 8, 2018 11:00 am
Kolegji Dukagjini