Historiku

Historiku!

Kolegji “Dukagjini”është Bartës Privat i Arsimit të Lartë në Kosovë i akredituar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe i licencuar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT). Kolegji “Dukagjini”është themeluar në vitin 2006 në Kosovë.

Kolegji “Dukagjini” ka kaluar në procedura të rregullta të akreditimit dhe licencimit gjatë periudhës 2006-2015 për veprimtari mësimdhënie dhe për punë kërkimore shkencore nga lëmtë e ndryshme shkencore dhe akademike. Më shumë rreth akreditimit http://www.akreditimi-ks.org

20 Maj 2006 ishte hapja solemne e procesit mësimor në Kolegjin Dukagjini.

Kolegji “Dukagjini”ofron studime në dy nivele Bachelor dhe Master.

Kolegji “Dukagjini”ofron studime në:

Master

1913936_793426667428966_2593671847178993502_n
1913936_793426667428966_2593671847178993502_n

Pse të regjistroheni?

  • Studime cilësore.
  • Standarde Evropiane.
  • Mundësi më të lehta punësimi.

Studio për vetëm

960€
për një vit

Qershor – Korrik

Oferta 2018

Your Name

Your Email

Subject

Your Message