Trajnime

TRAJNIMI “Mbajtja e Kontabilitetit në Praktikë dhe Deklarimet Tatimore”

Qyteti, Prishtine

Afati i fundit për aplikim 19 qershor 2019

Për informata tjera klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/trajnimi-mbajtja-e-kontabilitetit-ne-praktike-dhe-deklarimet/