Dekanati – Menaxhment dhe Informatikë

Enver Daci

Dr.sc. Enver Daci

Prodekan – Menaxhment dhe Informatikë
[email protected]