BURSA STUDIMI

BURSA STUDIMI NË JAPONI

 

Afati për aplikim është deri në datën 7 qershor 2019.

 

Për informata tjera klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://www.at.emb-japan.go.jp/kosovo/en/30_culture/010_study/index.html

 

Master of European Legal Studies – MELS 2019-2021

 

Afati i fundit për aplikim është deri në datën 30.08.2019.

 

Për informata tjera klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/master-of-european-legal-studies-mels-2019-2021/