Programet e akredituara në Bachelor vijuese:

1. Shkenca Kompjuterike dhe TI - (studime 3 vjeçare)
2. Menaxhmenti dhe informatika - (studime 3 vjeçare)
3. Bankat, kontabiliteti dhe financat. - (studime 3 vjeçare)
4. Fakulteti Juridik- drejtimi i përgjithshëm (studime 4 vjeçare)

Programet e akredituara në Master vijuese:

1.Master në Menaxhment
Me mundësi specializimi:
a.Menaxhment i NVM-ve
b.Menaxhment në Banka,financa dhe kontabilitet
c.Menaxhment i Sistemeve të informacionit
d.Lidership dhe Ndërmarrësi

Kolegji evropian “Dukagjini” dhe AUK me memorandum bashkëpunimi

Studentët e kolegjit evropian “Dukagjini” në Pejë tashmë do të kenë mundësi të shkëmbimit të përvojave akademike me studentët e Universitetit Amerikan të Kosovës (AUK), pasi këto dy institucione arsimore kanë nënshkruar të shtunën një memorandum të bashkëpunimit akademik.
Oferta udhëtimi dhe blerje online mundëson Kolegji Evropian Dukagjini në